สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม (ใกล้ซอยเพชรเกษม 106) แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0 2807 4500-27 ต่อ 385   โทรสาร 0 2807 4528-30


การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางการเดินทางโดยรถตู้โดยสาร