ตรวจเยี่ยมการจัด"กิจกรรมความปลอดภัย" ณ โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

posted 27 Apr 2015, 19:11 by Nuttaramunya Chantraprapakul
วันจันทร์ที่  27 เมษายน 2558 คณาจารย์และนักศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัยได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมความปลอดภัย
ณ โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน


Comments