รับมอบนั่งร้าน บริษัท ปั้นทองเจริญ วิศวกรรม จำกัด (PTC)

posted 1 Apr 2015, 03:36 by Nuttaramunya Chantraprapakul
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยได้ทำการรับมอบนั่งร้าน โดยบริษัท ปั้นทองเจริญ วิศวกรรม จำกัด (PTC)
เพื่อให้นักศึกษาในสาขาได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

Comments