ประชุมคณาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยครั้งที่ 7/2557

posted 1 Apr 2015, 02:46 by Nuttaramunya Chantraprapakul   [ updated 1 Apr 2015, 03:18 ]
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.30 น. สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยได้มีการจัดประชุมประจำสาขาขึ้น ครั้งที่ 7
เพื่อรายงานผลการทำงานต่างๆ พร้อมทั้งช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสาขา รวมไปถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นComments