กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

posted 7 Apr 2015, 23:55 by Nuttaramunya Chantraprapakul   [ updated 9 Apr 2015, 19:25 ]
วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 12.00 น. นักศึกษาสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยในเข้าร่วมกิจกรรม
"รณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์" ซึ่งนักศึกษาได้เดินขบวนรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัยฯ อย่างคึกคัก

Comments