กิจกรรมความปลอดภัย ณ บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลรับเบอร์พาทส์ จำกัด

posted 27 Apr 2015, 19:05 by Nuttaramunya Chantraprapakul
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 นักศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัยได้จัดกิจกรรมความปลอดภัยภายในโรงงาน ณ บริษัทอินเตอร์แนชชั่นแนลรับเบอร์พาทส์ จำกัด
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและให้ความรู้แก่พนักงานทุกท่าน ซึ่งกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกท่านเป็นอย่างดี
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน


Comments