โครงการรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน

posted 29 Apr 2015, 01:06 by Nuttaramunya Chantraprapakul   [ updated 29 Apr 2015, 01:11 ]
นักศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับบริษัท ห้องเย็นเอเชียนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน วันที่ 29 เมษายน 2558 ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
มีกิจกรรมต่างๆให้เล่นมากมายซึ่งสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานด้วย


Comments