โครงการ"ประเพณีสงกรานต์"

posted 4 Apr 2015, 02:47 by Nuttaramunya Chantraprapakul   [ updated 9 Apr 2015, 19:25 ]
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยได้เข้าร่วมกิจกรรม"ประเพณีสงกรานต์"
โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ พิธีสงฆ์ในช่วงเช้าพร้อมทั้งตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงของเยาวชนนาฎศิลป์
ช่วง 10.00 น. พีธีปิด"กีฬาไทรทองเกมส์ครั้งที่ 22" พร้อมทั้งกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์ เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่นักศึกษา


Comments