โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย(KM)และโครงการนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557

posted 17 Jul 2015, 19:02 by Nuttaramunya Chantraprapakul
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้จัดโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย(KM) และโครงการนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์  โดย ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในครั้งนี้ด้วย


Comments