ข่าวทั่วไป

โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย(KM)และโครงการนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557

posted 17 Jul 2015, 19:02 by Nuttaramunya Chantraprapakul

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้จัดโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย(KM) และโครงการนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์  โดย ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในครั้งนี้ด้วย


SAFETY WEEK 2015

posted 15 Jul 2015, 23:59 by Nuttaramunya Chantraprapakul

สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เข้าร่วมงาน SAFETY WEEK 2015 ณ ไบเทค บางนา
ภายในบูธมีการประสัมพันธ์สาขา นวัตกรรมความปลอดภัยของนักศึกษามา รวมไปถึงให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ซึ่งเป็นที่สนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

SAUNIC 2015

posted 15 Jul 2015, 22:01 by Nuttaramunya Chantraprapakul

การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 (SAUNIC 2015)
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า


โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

posted 15 Jul 2015, 21:52 by Nuttaramunya Chantraprapakul

โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2557 ณ เดอะฮับ เอราวัณ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี


โครงการรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน

posted 29 Apr 2015, 01:06 by Nuttaramunya Chantraprapakul   [ updated 29 Apr 2015, 01:11 ]

นักศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับบริษัท ห้องเย็นเอเชียนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน วันที่ 29 เมษายน 2558 ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
มีกิจกรรมต่างๆให้เล่นมากมายซึ่งสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานด้วย


ตรวจเยี่ยมการจัด"กิจกรรมความปลอดภัย" ณ โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

posted 27 Apr 2015, 19:11 by Nuttaramunya Chantraprapakul

วันจันทร์ที่  27 เมษายน 2558 คณาจารย์และนักศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัยได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมความปลอดภัย
ณ โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน


กิจกรรมความปลอดภัย ณ บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลรับเบอร์พาทส์ จำกัด

posted 27 Apr 2015, 19:05 by Nuttaramunya Chantraprapakul

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 นักศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัยได้จัดกิจกรรมความปลอดภัยภายในโรงงาน ณ บริษัทอินเตอร์แนชชั่นแนลรับเบอร์พาทส์ จำกัด
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและให้ความรู้แก่พนักงานทุกท่าน ซึ่งกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกท่านเป็นอย่างดี
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน


SAU Job Fair

posted 21 Apr 2015, 02:16 by Nuttaramunya Chantraprapakul

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดงาน SAU Job Fair ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ
ภายในงานจะมีการเปิดบูธรับสมัครงานจากบริษัทต่างๆ และมีการตรวจเช็คสุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคเสาร์-อาทิตย์

posted 10 Apr 2015, 01:48 by Nuttaramunya Chantraprapakul

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคเสาร์-อาทิตย์
ณ บริษัท เอเอ็มพี เมทัลเวอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคณะกรรมการผู้จัดการ คุณณรงค์ อมรพิทักษ์พันธ์ และพนักงานทุกท่าน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

posted 7 Apr 2015, 23:55 by Nuttaramunya Chantraprapakul   [ updated 9 Apr 2015, 19:25 ]

วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 12.00 น. นักศึกษาสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยในเข้าร่วมกิจกรรม
"รณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์" ซึ่งนักศึกษาได้เดินขบวนรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัยฯ อย่างคึกคัก

1-10 of 18