กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย

posted 7 Apr 2015, 20:18 by Nuttaramunya Chantraprapakul
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
ณ บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมความปลอดภัยภายในบริษัทอย่างถูกต้อง


Comments