กิจกรรมเซฟตี้สัมพันธ์ ครั้งที่ 2

posted 1 Apr 2015, 02:29 by Nuttaramunya Chantraprapakul
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยได้จัดกิจกรรมทำบุญสาขาในตอนเช้า ช่วงสายมีกิจกรรมเซฟตี้สัมพันธ์ครั้งที่ 2
โดยมีคณาจารย์ประจำสาขา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย และศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเทคนิคและการคิดอย่างชาญฉลาด
 
Comments