โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมและเสริมสร้างกิจกรรมของนักศึกษา(ทุกคณะ)

posted 23 Apr 2015, 19:23 by Nuttaramunya Chantraprapakul   [ updated 27 Apr 2015, 19:12 ]
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้จัดโครงการ"สัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมและ
เสริมสร้างกิจกรรมของนักศึกษา(ทุกคณะ)" ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ
เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรคุณภาพการศึกษาต่อไป


Comments