การสัมนา"เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC"

posted 1 Apr 2015, 19:34 by Nuttaramunya Chantraprapakul
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 เป็นต้นไป นักศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัยได้เข้าร่วมฟังการสัมนา"เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC"
ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี

  
 
Comments