บรรยากาศกีฬา"ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22"

posted 1 Apr 2015, 20:42 by Nuttaramunya Chantraprapakul   [ updated 2 Apr 2015, 21:31 ]
นักศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัยได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามากมาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
เสริมสร้างความสามัคคีภายในสาขา รู้จักแพ้-ชนะ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับสาขาอื่นอีกด้วย

 
Comments