บริษัท ปั้นทองเจริญ วิศวกรรม จำกัด (PTC) ทำการติดตั้งนั่งร้านให้สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย

posted 31 Mar 2015, 23:51 by Nuttaramunya Chantraprapakul   [ updated 31 Mar 2015, 23:53 ]
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2558 บริษัท ปั้นทองเจริญ วิศวกรรม จำกัด (PTC)
ได้ทำการติดตั้งนั่งร้านให้แก่สาชาวิศวกรรมความปลอดภัย เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการประกอบการเรียนรู้ในวิชาที่เกี่ยวข้อง

Comments