ข่าวนักศึกษา

ตรวจการฝึกงานนักศึกษา ภาคฤดูร้อน

posted 27 Jul 2015, 21:24 by Nuttaramunya Chantraprapakul   [ updated 27 Jul 2015, 21:26 ]

คณาจารย์ได้ทำการออกตรวจการฝึกงานนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวความปลอดภัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557


สอบวิชาโครงงาน 2

posted 29 Apr 2015, 19:05 by Nuttaramunya Chantraprapakul

วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ได้ทำการจัดสอบนักศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัย วิชาโครงงาน 2
โดยนักศึกษาได้จัดทำโครงงานเกี่ยวกับระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ซึ่งมีกรรมการกำกับมาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการในครั้งนี้
นอกจากนั้นยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการภายในคอยควบคุมดูแลพร้อมทั้งให้คำปรึกษาโครงงานที่นักศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัยจัดทำขึ้น
เพื่อให้งานที่จัดทำขึ้นมามีประสิทธิภาพสูงสุด


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมและเสริมสร้างกิจกรรมของนักศึกษา(ทุกคณะ)

posted 23 Apr 2015, 19:23 by Nuttaramunya Chantraprapakul   [ updated 27 Apr 2015, 19:12 ]

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้จัดโครงการ"สัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมและ
เสริมสร้างกิจกรรมของนักศึกษา(ทุกคณะ)" ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ
เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรคุณภาพการศึกษาต่อไป


ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม"

posted 21 Apr 2015, 02:29 by Nuttaramunya Chantraprapakul

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์จัดโครงการประกวดเรียงวามนักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ)
เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ จึงขอเชิญนักศึกษาในสถาบันของท่านส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" โดยส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 


หมายเหตุ: รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือสามารถเข้าไปดูได้ทาง http://studentunion.nida.ac.th/2009/

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย

posted 7 Apr 2015, 20:18 by Nuttaramunya Chantraprapakul

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
ณ บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมความปลอดภัยภายในบริษัทอย่างถูกต้อง


บรรยากาศการเรียนวิชาระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

posted 2 Apr 2015, 21:25 by Nuttaramunya Chantraprapakul

บรรยากาศขณะนักศึกษาสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย นำเสนองานในรายวิชา"ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม"
โดยมี ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี อาจารย์ประจำสาขา เป็นผู้ดำเนินการสอน

บรรยากาศกีฬา"ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22"

posted 1 Apr 2015, 20:42 by Nuttaramunya Chantraprapakul   [ updated 2 Apr 2015, 21:31 ]

นักศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัยได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามากมาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
เสริมสร้างความสามัคคีภายในสาขา รู้จักแพ้-ชนะ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับสาขาอื่นอีกด้วย

 

การสัมนา"เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC"

posted 1 Apr 2015, 19:34 by Nuttaramunya Chantraprapakul

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 เป็นต้นไป นักศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัยได้เข้าร่วมฟังการสัมนา"เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC"
ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี

  
 

พิธีเปิด"ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22"

posted 1 Apr 2015, 19:18 by Nuttaramunya Chantraprapakul

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้จัดงาน"ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22"
โดยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยได้เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดอย่างครึกครื้น

กิจกรรมเซฟตี้สัมพันธ์ ครั้งที่ 2

posted 1 Apr 2015, 02:29 by Nuttaramunya Chantraprapakul

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยได้จัดกิจกรรมทำบุญสาขาในตอนเช้า ช่วงสายมีกิจกรรมเซฟตี้สัมพันธ์ครั้งที่ 2
โดยมีคณาจารย์ประจำสาขา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย และศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเทคนิคและการคิดอย่างชาญฉลาด
 

1-10 of 12