หน้าแรก

สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 แล้ว ณ บัดนี้

http://www.sau.ac.th/home.html
                                         
  ข่าวนักศึกษา

Showing posts 1 - 5 of 12. View more »

ข่าวทั่วไป

  • โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย(KM)และโครงการนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้จัดโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย(KM) และโครงการนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห ...
    Posted 17 Jul 2015, 19:02 by Nuttaramunya Chantraprapakul
  • SAFETY WEEK 2015 สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เข้าร่วมงาน SAFETY WEEK 2015 ณ ไบเทค บางนาภายในบูธมีการประสัมพันธ์สาขา นวัตกรรมความปลอดภัยของนักศึกษามา รวมไปถึงให ...
    Posted 15 Jul 2015, 23:59 by Nuttaramunya Chantraprapakul
  • SAUNIC 2015 การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 (SAUNIC 2015)ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า     
    Posted 15 Jul 2015, 22:01 by Nuttaramunya Chantraprapakul
  • โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557วันที่ 4-5 มิถุนายน 2557 ณ เดอะฮับ เอราวัณ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี             
    Posted 15 Jul 2015, 21:52 by Nuttaramunya Chantraprapakul
  • โครงการรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน นักศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับบริษัท ห้องเย็นเอเชียนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน ว ...
    Posted 29 Apr 2015, 01:11 by Nuttaramunya Chantraprapakul
Showing posts 1 - 5 of 18. View more »